De commissies

Er zijn verschillende commissies actief:

  1. Muziekcommissie
  2. Kaartcommissie
  3. Kascommissie
  4. Kledingcommissie
  5. Technische commissie
  6. Feestcommissie
  7. PR-commissie

De muziekcommissie

Deze commissie geeft informatie en komt met voorstellen op het gebied van mogelijk uit te voeren werken voor toekomstige concerten.
Leden van deze commissie zijn: Freek Vos, Roland van Staveren, Ingrid Jansen en Fuus Thate.

De kaartcommissie

Deze commissie verzorgt de hele administratie en organisatie rondom de kaartverkoop voor het concert.
Leden van deze commissie zijn: Maurits Roos, Rita van Dijk en Tilly Weerman .

De kascommissie

Deze commissie controleert de boekhouding, voorafgaand aan de ledenvergadering, en geeft hiervan verslag aan de leden.

De kledingcommissie

Deze commissie geeft de kledingvoorschriften en praktische tips bij onze concerten.
Leden van deze commissie zijn o.a.: Marijke Liet en Loes Timmermans.

De technische commissie

Deze commissie geeft praktische hulp bij bijzondere gelegenheden, voornamelijk bij de concerten.
Leden van deze commissie zijn o.a.: Diet Hoornstra, Jannie Reesink en Gert Liet.

De feestcommissie

Deze commissie geeft praktische hulp bij feestelijke gelegenheden.
Leden van deze commissie zijn o.a.: Jos van de Guchte en Diny van Gaalen.

Schuiven naar boven