De historie van het koor

Het koor werd op 29 mei 1945 opgericht onder de benaming ‘Christelijk Gemengd Koor’.
Sinds 1964 heet het koor ‘Christelijke Oratoriumvereniging Dieren’. In 2013 is de naam gewijzigd in Oratoriumkoor Veluwezoom (OKV).
Het koor is aangesloten bij de KBZON, Koninklijke Bond voor Zang- en Oratoriumverenigingen.

Het koor staat sinds juni 2003 onder de deskundige leiding van de heer Ab Weegenaar, bekend als hoofdorganist van de Grote Kerk te Kampen.

De vereniging heeft natuurlijk veel leden uit Dieren. Maar er komen ook leden uit andere plaatsen, zoals Eefde, Voorst, Warnsveld, Zutphen, Brummen, Eerbeek, Arnhem en Doetinchem. De vereniging vervult daarmee ook een streekfunctie. Het bestaat thans uit zo’n 65 leden.

Het OKV te Dieren richt zich op het uitvoeren van oratoria en andere werken uit het klassieke repertoire van de muziek.
Hoewel de vereniging ook een sociale functie heeft, vindt men de kwaliteit van de concerten het belangrijkste; er wordt steeds naar gestreefd een zo hoog mogelijk niveau van (semi-)professionaliteit te bereiken. Ter versterking daarvan wordt voor de begeleiding van de concerten vaak gebruik gemaakt van beroepsorkesten en werken daaraan uitsluitend beroepssolisten mee.

Het koor is door de opeenvolgende dirigenten vaak gekenschetst als een muzikaal koor. Enkele leden hebben het Koristendiploma A behaald en anderen hebben cursussen stemvorming gedaan. Ook heeft een paar keer een zangpedagoge gedurende enkele maanden vóór het concert het koor koorvorming gegeven. Dat wordt nu het hele jaar door de dirigent gedaan.

Het nu nog vitale koor kan nog veel goede stemmen gebruiken.

Schuiven naar boven