Donateur worden?

Helaas zijn de subsidies voor koren de afgelopen jaren flink teruggeschroefd. Onze donateurs maken het mogelijk om te blijven optreden.

Wilt u ook donateur worden? Van harte welkom! De minimum bijdrage is € 10,00 per kalenderjaar.
U kunt zich met onderstaande bon aanmelden.
Bij een bedrag van minstens € 15 per kalenderjaar garanderen wij u bij het volgende concert twee gereserveerde zitplaatsen.
Voor uw aanmelding zijn wij u bijzonder dankbaar.

Gaarne onderstaande tekst overnemen in Word, invullen en per mail opsturen naar het secretariaat,  e-mail: oratoriumkoorveluwezoom@gmail.com
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Aanmelding als donateur van het Oratoriumkoor Veluwezoom te Dieren.


Naam: __________________________________________________________________
Adres: __________________________________________________________________
Postcode: _______________Woonplaats:_____________________________________
Telefoon: ________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________

geeft zich met ingang van  ________________  op als donateur van het Oratoriumkoor Veluwezoom te Dieren
voor een bedrag van € _____________   per jaar en maakt dit
bedrag jaarlijks over op Banknummer: NL94RABO0311034586.

Datum: _________________Handtekening:____________________________________

Schuiven naar boven